Frýdek-Místek přechází na ODISku

V prosinci skončí ve Frýdku-Místku platnost čipových karet MHD, vyjma karty na MHD ZDARMA. Cestující si budou muset vyřídit kartu novou, takzvanou ODISKU, která je užívána v rámci centrálního přepravního systému Moravskoslezského kraje. Cílem je zajištění bezproblémového odbavení cestujících v autobusech jak příměstské, tak i městské hromadné dopravy.

Výměna stávajících čipových karet je plánována ve dvou fázích.

  • V první fázi, v termínu do 9. 12. 2018, se musí vyměnit nejstarší typy čipových karet a to čipové karty s černým, modrým a žlutým podkladem.
  • Ve druhé fázi, v termínu do 9. 12. 2019 se musí vyměnit čipové karty se zeleným podkladem.

Všechny typy čipových karet budou vyměněny za čipové karty odpovídající standardu platném v celém Moravskoslezském kraji, za tzv. čipové karty ODIS.

Výměna čipových karet je zpoplatněná. Nová čipová karta ODIS se prodává za jednotnou cenu 130,-Kč.

Cestující si může na novou čipovou kartu nahrát jakýkoliv ze stávajících tarifů platných v městské hromadné dopravě ve Frýdku-Místku (a v případě změny tarifů v budoucnosti i jakýkoliv nový tarif) i další platné tarify ODIS.

Jak je to s mhd zdarma?

Kdo chce využívat MHD Frýdek-Místek za cenu 1,- Kč (roční korunový kupón MHD zdarma) :

1) Nemá žádnou čipovou kartu – požádá si o ODIS kartu (Žádost může vyplnit na AN FM, je potřebné foto 3,5cm x 4,5cm a 130,- Kč), pokud je do 70 let, doloží bezdlužnost z Magistrátu Frýdek, Radniční ul.  (tiskopis na Magistrátu).

2) Má ODIS kartu, vydanou u jakéhokoliv dopravce, neměl zelenou čipovou kartu s naskenovaným foto, pokud je do 70 let – doloží bezdlužnost z Magistrátu Frýdek, Radniční ul. (tiskopis na Magistrátu)

3) Má čipovou kartu bez foto EM TEST ČSAD (žlutý pruh) nad 70 let, požádá si o ODIS kartu (Žádost může vyplnit na AN FM,foto, 130,- Kč). Tato karta se žlutým pruhem končí 8. 12. 2018.

4) Má čipovou kartu bez foto EM TEST ČSAD (žlutý pruh) dárce krve, může jezdit na papírový průkaz s fotografii, vydaný společně s čipovou kartou. Tato karta se žlutým pruhem končí 8. 12. 2018.

5) Má čipovou kartu bez foto EM TEST ČSAD (modrý, černý pruh), požádá si o ODIS kartu (foto, 130,- Kč, Žádost může vyplnit na AN FM), pokud je do 70 let, doloží bezdlužnost z Magistrátu Frýdek, Radniční ulice (tiskopis na Magistrátu). Tyto karty s modrým a černým pruhem končí 8. 12. 2018.

6) Vlastníci karet zelených s naskenovaným foto, si požádají o ODIS kartu (Žádost si mohou vyplnit na AN FM, je potřebné foto 3,5cm x 4,5cm a 130,- Kč) dle platnosti ročního kupónu, nejlépe měsíc  před jeho skončením.

  • Pokud končí roční korunový kupón v období 10. 10. – 8. 12. 2018, bude jim prodloužen letos na AN FM a jeho platnost bude rok.
  • Pokud končí roční korunový kupón 9. 12. – 31. 12. 2018, bude jim prodloužen letos na AN FM a karta bude funkční jen do 8. 12. 2019.
  • Pokud končí roční korunový kupón příští rok do 31. 8. 2019, bude jim prodloužen, ale karta bude platit pouze do 8. 12. 2019.

Všechny ostatní ustanovení Přepravních a tarifních podmínek zůstávají v platnosti. To znamená, pokud si cestující nahraje na novou čipovou kartu tarif, který je podmíněn vlastnictvím nějakého průkazu či jiného dokladu, musí předepsaný průkaz nebo doklad nadále předkládat (např. průkaz pro dárce krve, průkaz ISIC …). Stejně musí žadatel o nahrání ročního časového kuponu v ceně 1,-Kč prokazovat bezdlužnost, kterou mu potvrdí na Magistrátu města.

ČTĚTE TAKÉ  ČSAD Frýdek-Místek a.s. se o víkendu zúčastní soutěže netradičních plavidel na Baškohrátkách

Samotnou ODIS kartu lze vyřídit v přepravní kanceláři ČSAD Frýdek-Místek a.s. na autobusovém nádraží ve Frýdku-Místku. Pro vyřízení nové čipové karty ODIS musí žadatel vyplnit žádost o vydání karty ODIS (lze předem vytisknout a vyplnit zde) a k této žádosti přiloží fotografii o formátu 35×45 mm.

Pro nahrání některého z tarifů platných v městské hromadné dopravě musí doložit doklady uvedené v platných Přepravních a tarifních podmínkách (žáci platný občanský zákonného zástupce a rodný list, studenti potvrzení o studii nebo kartu ISIC, dárci krve potvrzení o počtu odběrů, pro nahrání roční časové jízdenky v ceně 1,-Kč potvrzení o bezdlužnosti …).

Nejčastější dotazy a odpovědi

1. Jak si mám ODIS kartu vyřídit?

Samotnou ODIS kartu lze vyřídit v přepravní kanceláři ČSAD Frýdek-Místek a.s. na autobusovém nádraží ve Frýdku-Místku. Pro vyřízení nové čipové karty ODIS musí žadatel vyplnit žádost o vydání karty ODIS (lze předem vytisknout a vyplnit zde) a k této žádosti přiloží fotografii o formátu 35×45 mm. Při podávání žádosti hradí žadatel poplatek ve výši 130 Kč.

2. Jak postupovat pokud již kartu ODIS mám?
Pokud je někdo již vlastníkem karty ODIS, nechá si na ni „nahrát“ hotovost nebo časový kupón. V případě nároku na slevu je toto řešeno profilem karty. Tj. karta je nastavena jako studentská, dětská atd. a odbavuje pak automaticky v tomto režimu při platbě z el. peněženky. Tarif platný v městské hromadné dopravě lze v současné době nahrát pouze ve Frýdku-Místku, na autobusovém nádraží.

3. Jak si na kartu ODIS nabiji kupon MHD zdarma?
Na kartu ODIS lze nahrát i roční časovou jízdenku v ceně 1,-Kč. V současné době ještě stále platí povinnost žadatele prokázat, že vůči statutárnímu městu Frýdek-Místek nemá žádné pohledávky. Tuto skutečnost potvrzuje magistrát

4. Pokud mám stávající zelenou čipovou kartu s kuponem platným např. do konce května 2019, tak mi stačí zajit v květnu 2019 na nabití, které bude již provedeno na ODISKU? Nemusím tedy nic papírově znova prokazovat?
V popisovaném případě bude v květnu 2019 nahrána na kartu ODIS nová roční časová jízdenka v ceně 1,-Kč

5. peněženka bude nějak rozlišena pro MHD zdarma a pro ODIS nebo bude jedna a přepravce si to bude muset sám rozlišovat?
Elektronická peněženka je jen jedna. Systém si z ní odečte peníze z jakéhokoliv zařízení.

6. Pokud na kartě ODIS budu mít např. nahranou roční časovou jízdenku v ceně 1,- Kč (kupon MHD zdarma) a ještě například i zónu 50 tarifu ODIS (město FM), nebude se to nějak bít při přiložení do jedné čtečky? Nestane se, že čtečka bude mít problém se čtením dlouhodobých kupónů a raději odečte za lístek z peněženky a to jak při MHD zdarma, tak při kontrole platnosti zóny v tarifu ODIS?
Odbavovací zařízení odbaví vždy dle toho, co je pro něho prioritou. Čili ve voze MHD dle MHD tarifu, v POD dle POD tarifu. Nebude s tím problém.

7. Proč si mám kupovat kartu ODIS za 130,-Kč a ještě platit fotografii, když mám v Ostravě nad 70 let přepravu zadarmo?
Slevy nad rámec celostátních slev stanovených příslušným výměrem Ministerstva financí si určuje každá obec resp. každý dopravce zvlášť.
Ve Frýdku-Místku byla bezplatná přeprava osob starších 70 let vždy vázána na vlastnictví příslušné čipové karty (až doposud to byla tzv. žlutá čipová karta). Toto nehodláme ani v budoucnu měnit, protože kromě jiného díky tomu máme přehled o skladbě přepravovaných osob, což nám pomáhá jak při tvorbě jízdních řádů tak i při případných změnách tarifů.

ČTĚTE TAKÉ  Letos jsme ocenili 29 řidičů za 33 250 000 km ujetých bez způsobené dopravní nehody

8. Proč si musí senioři koupit kartu ODIS a proč nelze cestovat pouze na průkazku nad 70 let?
Slevy nad rámec celostátních slev stanovených příslušným výměrem Ministerstva financí si určuje každá obec resp. každý dopravce zvlášť.
Ve Frýdku-Místku byla bezplatná přeprava osob starších 70 let vždy vázána na vlastnictví příslušné čipové karty (až doposud to byla tzv. žlutá čipová karta).
Na ODIS kartu si může cestující nahrát i jiné tarify jiných dopravců a tak může pomocí jedné čipové karty cestovat v rámci celého Moravskoslezského kraje.
Je samozřejmě věcí každého, zda si novou čipovou kartu pořídí. Při ceně 130,- Kč za čipovou kartu a ceně plného jízdného ve výši 10,-Kč se daná investice cestujícímu vrátí již po několika desítkách cest, většinou během jednoho měsíce.

9. Jsem držitelem žluté čipové karty na využívání MHD zdarma pro dárce krve. Kartu vlastním již hodně dlouho, náleží k ní průkazka s fotografií opravňující její užití. Chtěl jsem prodloužit platnost čipové karty a bylo mi sděleno, že od prosince přestane fungovat. Zůstane mi jen ta papírová průkazka.  Počítá město se zvýhodněním dárců krve i do budoucna?  
Řešením je nákup čipové karty ODIS a nahrání požadovaného tarifu (i přepravu zdarma pro dárce krve). Dle platných Přepravních a tarifních podmínek městské hromadné dopravy ve Frýdku-Místku (které zůstávají nadále v platnosti) musí dárci krve spolu s čipovou kartou při odbavení překládat i příslušný průkaz. Je proto otázkou, zda není lepší nahrát si na novou čipovou kartu ODIS roční časovou jízdenku v ceně 1,-Kč, ke které není nutno používat žádný další průkaz či doklad.

Jak to bude se zvýhodňováním dárců krve do budoucna, nevíme, zvýhodnění dle platných Přepravních a tarifních podmínek ale již pomalu ztrácí svůj smysl, neboť v současné době si může roční časovou jízdenku v ceně 1,-Kč (a cestovat tak v podstatě skoro zadarmo) každý občan, který nemá vůči statutárnímu městu žádné závazky.

10. Musím mít nadále k nové čipové kartě ODIS průkazku, nebo mohu cestovat jenom na čipovou kartu ODIS nebo jenom na platnou průkazku?
Tato problematika je upravena v platných Přepravních a tarifních podmínkách. Slevy, u kterých je požadováno vyřízení nebo vlastnictví určitého typu průkazu, musí cestující při odbavení použít čipovou kartu a zároveň předložit průkaz. Na samostatný průkaz nebo jiný doklad mohou cestovat držitelé průkazů ZTP a ZTP/P včetně průvodce a psa, ústavní soudci a držitelé osvědčení dle § 1 zákona č. 357/2005 Sb.. Nelze ale vyloučit, že se tyto podmínky mohou v budoucnu změnit. Na případnou změnu přepravních a tarifních podmínek vždy předem upozorňujeme, jsou součástí prodávaných jízdních řádů a aktuální znění je také na internetových stránkách města.

10. Lze na kartu ODIS nahrát i tarif jiného dopravce (např. tarif platný na území města Ostravy)?
Na stávající kartu ODIS lze nahrát i další tarify platné v systému ODIS a uvedené v tarifních podmínkách ODIS

Sdílejte tento článekDěkujeme, že jste byl/a 4 160. čtenářem tohoto článku.

Komentáře k článku

shares