ČSAD Karviná a.s. zrekonstruuje autobusové nádraží v Orlové. Jaké bude, a co svým cestujícím nabídne?

Vyšší bezpečnost, lepší informovanost a komfortnější cestování s podporou multimodality jsou hlavními benefity, které svým cestujícím přinese modernizovaný přestupní terminál v Orlové.

Stávající terminál autobusové dopravy v Orlové je zastaralý, předimenzovaný, a v současné době již nesplňuje požadavky pro efektivní provoz hromadné dopravy. Z tohoto důvodů podala ČSAD Karviná a.s. žádost o dotaci v rámci 24. výzvy Výstavba a modernizace přestupních terminálů Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace na rekonstrukci terminálu v Orlové byla schválena ve výši 21 282 430,81 Kč.

Modernizovaný přestupní terminál Orlová poskytne cestujícím vyšší bezpečnost, lepší informovanost a komfortnější cestování s podporou multimodality, kdy díky novému přilehlému parkovišti a úschovně kol umožní cestujícím plynulý přestup z individuální automobilové a cyklistické dopravy na městskou a příměstskou autobusovou dopravu, a celkově tedy přispěje ke zvýšení atraktivity veřejné dopravy pro cestující.

Současně bude veřejná doprava dostupnější pro osoby se zdravotním postižením a s omezenou schopností pohybu a orientace, které budou moci díky realizaci projektu využít plně bezbariérového přístupu k nástupištím a do provozní budovy.

Vyšší bezpečnost

nově budou všechny nástupní zastávky soustředěny na 1 nástupišti. Cestující tak již nebudou muset přecházet mezi jednotlivými nástupišti oddělenými komunikací, čímž dojde ke snížení možných kolizních bodů a ke zvýšení bezpečnosti.

Přilehlé parkoviště

jednodušší dostupnost hromadné dopravy zajistí nově vybudované přilehlé parkoviště s kapacitou 29 míst pro parkování. Většina míst bude vyhrazena pro režimy Park & Ride a Kiss & Ride, 2 místa pro handicapované a 4 místa pro personál ČSAD Karviná a.s

Park & Ride

přijet automobilem, zaparkovat a dále pokračovat hromadnou dopravou – přilehlé parkoviště nabídne cestujícím minimálně 20 parkovacích míst v režimu Park & Ride.

Kiss & Ride

nechat se přivézt automobilem jen pár metrů od nástupiště umožní parkovací místa v režimu Kiss & Ride.

ČTĚTE TAKÉ  ČSAD Havířov začala jezdit na Hlučínsku

Bike & Ride

nový přístřešek pro 32 jízdních kol s uzamykatelnými držáky poskytne zázemí cyklistům, kteří se k terminálu mohou dopravit na svém kole, bezpečně jej zaparkovat a dále pokračovat hromadnou dopravou.

Lepší informovanost cestujících

terminál bude disponovat 1 velkoplošným venkovním LED panelem a 2 LCD informačními panely, umístěnými v čekárně budovy, které budou cestujícím zobrazovat odjezdové časy linek, případná zpoždění a další informační sdělení z dispečinku.

Bourací práce již začaly

tento týden byla s pomocí těžké stavební techniky zahájena demolice stávajících chodníků a nástupišť. Dokončení stavebních prací na zrekonstruovaném terminálu je naplánováno na červenec 2018.

Sdílejte tento článekDěkujeme, že jste byl/a 860. čtenářem tohoto článku.

Komentáře k článku

shares