ČSAD Frýdek – Místek a.s. podporuje Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek

ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 130 zemích světa. V České republice funguje již od roku 1992.

V České republice ADRA koordinuje 12 dobrovolnických center, která se zaměřují především na pomoc seniorům, dětem a zdravotně postiženým. Dobrovolnická centra do domovů pro seniory, nemocnic, dětských domovů a jiných zařízení vysílají více než 1 830 stálých dobrovolníků.

Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek funguje od roku 2004. Jeho hlavním posláním je podpora dobrovolnictví ve smluvních organizacích, jež poskytují služby a péči dětem, mládeži, seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám s těžkým onemocněním. Dobrovolnické centrum poskytuje smluvním zařízením organizování a řízení dobrovolnické služby, včetně proplácení základních nákladů spojených s dobrovolnickou činností. Frýdecko-místecké centrum se orientuje na podporu dobrovolnictví v lokalitách bývalých okresů Frýdek-Místek a Nový Jičín.

Vedlejším produktem centra je síť charitativních obchůdků, které v současnosti provozujeme ve Frýdku-Místku (4x), ve Frýdlantu nad Ostravicí (1x), v Kroměříži (1x) a  v Třinci (1x). Na činnosti obchůdků navazují Sociální šatníky, kde  pomáhají dobrovolníci a zaměstnanci poskytovat věcnou pomoc lidem bez přístřeší a osobám v hmotné nouzi. Takto by se krátce dala shrnout činnost centra, jehož snahou je oslovit veřejnost a seznámit ji s posláním, které v partnerských městech naplňuje.

Pomocí neobvyklého způsobu – komiksů se od září letošního roku snažíme oslovit veřejnost a informovat ji o činnosti našeho dobrovolnického centra. Lidé mají možnost se s komiksy setkat v městské hromadné dopravě, u pokladniček ADRA a nově i v některých spolupracujících zařízeních a obchodech.

Komiksy jsou dílem pana Michala Ondrouška, kterému tímto srdečně děkujeme za vytvoření nového druhu propagačních materiálů k prezentaci našeho centra. První komiks se týká podpory dobrých mezilidských vztahů právě zapojením se do dobrovolnické činnosti. Druhý komiks nabízí dobrovolnictví jako smysluplnou volnočasovou aktivitu, která přináší radost, přátelství, ale i cenné zkušenosti. Třetí komiks seznamuje širokou veřejnost i s pomocí při mimořádných událostech, které se dějí u nás i v zahraničí. Poslední komiks se věnuje našemu nejúspěšnějšímu dobrovolnickému programu – Studentskému dobrovolnickému klubu. Tento klub navštěvuje každoročně kolem 25 studentů, kteří docházejí do 10 spolupracujících zařízení.

Další velké poděkování patří společnosti ČSAD Frýdek – Místek a.s., která se rozhodla podpořit činnost dobrovolnického centra právě bezplatným poskytnutím inzertních ploch v autobusech. Komiksy vedou zábavnou formou k zamyšlení. Věříme, že právě komiksy jsou vhodnou cestou k oslovení potenciálních zájemců o dobrovolnictví.

Dobrovolník je společník. Dobrovolník je osoba, která ve svém volném čase, ze své dobré vůle, bez nároku na odměnu poskytuje svůj čas, pozornost a zájem druhému člověku. Klienti a osamělí senioři v domácnostech si velmi váží návštěv dobrovolníka. Pravidelné návštěvy vytváří pocit pohody. Navštěvovaným lidem je velmi příjemné, že si mají s kým posedět u kávy a čaje, zahrát si oblíbenou společenskou hru, prohlédnout si fotky z mládí. Pocit, že někomu na mně záleží, že někdo se mnou rád tráví volný čas, je k nezaplacení.

Zaujala-li vás myšlenka dobrovolnictví, neváhejte a kontaktujte nás. V současné době hledáme dobrovolníky do Nemocnice ve Frýdku-Místku na dětské oddělení a oddělení následné péče, do Chráněného bydlení IC ŽIRAFA a do Penzionu pro seniory.

Pro více informací o možnostech dobrovolnické činnosti kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Irenu Blablovou na tel. 739 320 717, e-mail: irena.blablova@adra.cz.

Bc. Alice Šavrdová

koordinátorka dobrovolníků

Sdílejte tento článekDěkujeme, že jste byl/a 1 420. čtenářem tohoto článku.

Komentáře k článku

shares